top of page
Search
  • Writer's pictureDeccom Comunicació

Ara el present és Digital!

La gestió de la pandèmia està confirmant evidències que fins aquest moment només eren idees més o menys acceptades per la societat. La tecnologia i la digitalització són i seran peces clau per afrontar qualsevol desafiament econòmic, sanitari, ecològic o social, com han demostrat algunes de les millors pràctiques internacionals per controlar la COVID-19.


Aquell negoci que ja treballa per internet i disposa d'eines digitals implementades, com una botiga en línia per als seus productes o la promoció de serveis, atenció a client, etc. s'està beneficiat àmpliament de la seva posició digital, no és una qüestió d'oportunisme, és una adaptació a les circumstàncies.


I ¿quines són les claus de la supervivència?, sens dubte una de les més importants és la capacitat d'adaptar-se als requeriments de mercat, siguin circumstancials o no.


Ara el present és digital!


bottom of page