top of page
Search
  • Writer's pictureDeccom Comunicació

Més empreses han adoptat la idea que cada negoci és un negoci tecnològic.

L'any passat ens ha fet replantejar supòsits molt arrelats sobre com operen les empreses i com viu la gent. En observar les seves operacions, les empreses es van trobar amb cadenes de subministrament fràgils, fonts d'informació poc fiables i noves necessitats dels clients.


Ha quedat clar que no hi ha lideratge sense lideratge tecnològic. La ràpida acceleració digital viscuda ha col·locat a la tecnologia com a pedra angular del lideratge mundial.


Les empreses també han après que els líders no esperen la "nova normalitat", la construeixen ells mateixos. Els grans canvis actuals requereixen un lideratge audaç i prioritzar la tecnologia. No es tracta només de recuperar el negoci, cal canviar convencions i crear una nova visió per al futur.

bottom of page